Lekmannaledd gudstjänst

sö 10.11 kl. 12.30 - kl. 13.30

Kökars församlingshem

Lekmannaledd gudstjänst

Reformationsdagen

Lekmannaledd gudstjänst

Kollekt till Sv. Lutherska evangeliföreningen. För Elriminstitutets verkasamhet i Istambul.

Kaffe i församlingssalen efter gudstjänsten.


Se också

sö 24.11 kl. 12.30 -13.30

Kökars församlingshem

Högmässa

Domsöndagen
on 4.12 kl. 14.30 -15.00

Annagården på Föglö

Andakt på Annagården.

Andakt på Annagården
on 4.12 kl. 14.30 -15.00

Annagården på Föglö

Andakt på Annagården.

Andakt i Matsalen på Annagården