Gudstjänst

sö 8.12 kl. 12.30 - 14.00
St Anna kyrka, Kökar

Gudstjänst på 2:a advent

Gudstjänst på 2:a advent

Peter Karlsson, Philip Hällund

Kollekt till sjömanskyrkan.,

Kyrkkaffe i församlingshemmet