Högmässa

sö 5.1 kl. 12.30 - 13.30
Kökars församlingshem

Högmässa

Högmässa

P. Karlsson, p. Hällund

Kollekten går till Inremissionshemmet, Luthersk Inre mission