Gudstjänst

sö 19.1 kl. 12.30 - 13.30
Kökars församlingshem

Gudstjänst på Andra söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft. kollekt till Ekumeniska Rådet. M. Piltz, K. Högberg

Gudstjänst på Andra söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft. kollekt till Ekumeniska Rådet. M. Piltz, K. Högberg. Välkomna på kyrkkaffe efter gudstjänsten.