Högmässa

sö 2.2 kl. 12.30 - sö 2.2 kl. 13.30
Kökars församlingshem

Högmässa i kyrkan på Kökar med Peter Karlsson.

Kyndelsmässodagen

Kollekten går till Gemensamt ansvar.

Högmässa i kyrkan på Kökar med Peter Karlsson.