Gudstjänst

sö 9.2 kl. 13.00 – 14.00

Skolan på Sottunga

Gudstjänst i skolan på Sottunga

Septuagesima, tema: Den oförtjänta nåden.

Kollekten går till Församlingsförbundet för ett brett svenskspråkigt kulturarbete inom vår kyrka.

Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz