Gudstjänst

sö 9.2 kl. 13.00 - kl. 14.00

Skolan på Sottunga

Gudstjänst i skolan på Sottunga

Septuagesima, tema: Den oförtjänta nåden.

Kollekten går till Församlingsförbundet för ett brett svenskspråkigt kulturarbete inom vår kyrka.

Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz


Se också

sö 2.2 kl. 12.30 -13.30

Kökars församlingshem

Högmässa

Högmässa i kyrkan på Kökar med Peter Karlsson.
sö 9.2 kl. 10.00 -11.00

Maria Magdalena kyrka, Föglö

Gudstjänst

Gudstjänst i kyrkan på Föglö.