Familjegudstjänst

sö 23.2 kl. 10.00 - sö 23.2 kl. 14.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

Familjegudstjänst i kyrkan på Föglö

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg.

Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Familjegudstjänst i kyrkan på Föglö

M. Piltz, m.fl.

Efter gudstjänsten serverar Gemensamt Ansvar lunch i församlingshemmet till förmån för Gemensamt Ansvars insamling.