Högmässa

sö 1.3 kl. 12.30 - sö 1.3 kl. 13.30
Kökars församlingshem

Högmässa i kyrkan på Kökar

Första söndagen i fastan. Invocavit. Tema: Jesus segrar över ondskan. Kollekt till Stiftsgården Lärkulla.

Högmässa i kyrkan på Kökar med P. Karlsson och P. Hällund.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.