Högmässa

sö 8.3 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

Högmässa i Skolan på Sottunga

Andra söndagen i fastan. Reminiscere. Tema: Bön och tro.

Kollekten går till Församlingsförbundet för kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift.

Högmässa i skolan på Sottunga med P. Karlsson och M. Piltz.