Gudstjänst

sö 15.3 kl. 12.30 - 13.30
Kökars församlingshem

Gudstjänst på Kökar.

Tredje söndagen i fastan. Oculi, Tema: Jesus segrar över ondskans makter.

Kollekt till församlingens diakoni.

Gudstjänst på Kökar med M. Piltz och P. Hällund

Kyrkkaffe serveras efter Gudstjänsten.