Gudstjänst, sänds på facebook.

sö 22.3 kl. 10.00 - 11.00

Gudstjänst på Marie Bebådelsedag streamas och sänds på facebook.

Gudstjänst sänds från kyrkan på Föglö på Marie Bebådelsedag

Kyrkan är öppen från 9.45-11.15 för ljuständning och bön.

Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund kan sättas in på församlingens kollektkonto FI62 6601 0004 1000 04 märk inbetalningen med söndagens datum.

P. Karlsson, M. Piltz