Gudstjänst

sö 7.6 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

Gudstjänst på treenighetssöndagen.

Gudstjänst på treenighetssöndagen.

Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet för utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet.

P. Karlsson, P. Hällund