Gudstjänst i kyrkan på Kökar

sö 19.7 kl. 13.00 - 14.00
St Anna kyrka, Kökar

Gudstjänst i kyrkan på Kökar Sjunde söndagen efter pingst P. Karlsson, P. Hällund

Gudstjänst i kyrkan på Kökar
Sjunde söndagen efter pingst

Kollekt till Kyrkans diakonifond, kyrkostyrelsen
P. Karlsson, P. Hällund