Gudstjänst

sö 6.9 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

14 söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp för att förbättra kvinnors utkomstmöjlighet. J-E Karlström, M. Piltz

14 söndagen efter pingst.
Kollekt till Kyrkans utlandshjälp för att förbättra kvinnors utkomstmöjlighet.
J-E Karlström, M. Piltz