Gudstjänst

sö 6.9 kl. 13.00 – 14.00

Maria Magdalena kyrka, Sottunga

14 söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp för att förbättra kvinnors utkomstmöjlighet. J-E Karlström, M. Piltz

14 söndagen efter pingst.
Kollekt till Kyrkans utlandshjälp för att förbättra kvinnors utkomstmöjlighet.
J-E Karlström, M. Piltz