Gudstjänst

sö 13.9 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

15 söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet. Kollekten går till Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission för kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo.

15 söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet. Kollekten går till Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission för kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo.

P. Karlsson, P. Hällund