Högmässa

sö 20.9 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

16 söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg. Kollekten går till Finlands sjömanskyrka.

16 söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg. Kollekten går till Finlands sjömanskyrka.

p. Karlsson, M. Piltz