Högmässa

sö 20.9 kl. 13.00 - 14.00
Maria Magdalena kyrka, Sottunga

16 söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg. Kollekten går till Finlands sjömanskyrka.

16 söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg. Kollekten går till Finlands sjömanskyrka.

P. Karlsson, M. Piltz