Högmässa

sö 27.9 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

17 söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv. Kollekten går till Domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander.

17 söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv. Kollekten går till Domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander.

P. Karlsson, P. Hällund