Högmässa

sö 25.10 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland för ansvarsveckan. M. Piltz, P. Hällund

Tjugoförsta söndagen efter pingst.
Tema: Jesu sändebud
Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland för ansvarsveckan.
M. Piltz, P. Hällund.