Parentation

lö 31.10 kl. 18.30 - 19.30
Maria Magdalena kyrka, Föglö

Parentation Vi tänder ljus för dem som har dött under året. M. Piltz, Vår Kör

Parentation
Vi tänder ljus för dem som har dött under året.

M. Piltz, Vår Kör