Lekmannaledd gudstjänst

sö 22.11 kl. 12.30 - sö 22.11 kl. 13.30
St Anna kyrka, Kökar

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting. Kollekt till Finska Missionssällskapet.

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.
Kollekt till Finska Missionssällskapet.