Gudstjänst

sö 29.11 kl. 13.00 - 14.00
Maria Magdalena kyrka, Sottunga

Första söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i ödmjukhet. Kollekt till Finska Missionssällskapet, för arbete bland barn. Peter Karlsson, Ben Amsalem

Första söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i ödmjukhet.
Kollekt till Finska Missionssällskapet, för arbete bland barn.
Peter Karlsson, Ben Amsalem