Högmässa

fr 1.1 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

Nyårsdagen Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom för rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi P. Karlsson, M. Piltz

Nyårsdagen
Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom för rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi
P. Karlsson, M. Piltz