Högmässa

sö 3.1 kl. 12.30 - 13.30
Församlingshemmet på Kökar

Andra söndagen efter jul Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet för utvecklande av konfirmandarbete, radio- och TV andakter, omsorgsarbetet, sociala medier. P. Karlsson, P. Hällund

Andra söndagen efter jul
Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet för utvecklande av konfirmandarbete, radio- och TV andakter, omsorgsarbetet, sociala medier.
P. Karlsson, P. Hällund.

Vi kan hoppas på kaffe efter gudstjänsten.