Gudstjänst

on 6.1 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

Trettondag jul Kollekt till Finska Missionssällskapet P. Karlsson, M. Piltz

Trettondag jul
Kollekt till Finska Missionssällskapet
P. Karlsson, M. Piltz