Högmässa

sö 17.1 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

2:a söndagen efter trettondagen Kollekt till Ekumeniska rådet P. Karlsson, M. Piltz

2:a söndagen efter trettondagen
Kollekt till Ekumeniska rådet
P. Karlsson, M. Piltz