Gudstjänst

sö 7.2 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

Kyndelsmässodagen. Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet. Kollekt till Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Kyndelsmässodagen. Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet.
Kollekt till Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Gudstjänst med P. Karlsson och P. Hällund