Gudstjänst

sö 14.2 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg.
Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.