Gudstjänst

sö 14.2 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg.
Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.