Gudstjänst

sö 28.2 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

Första söndagen i fastan. Tema Jesus segrar över frestelserna. Kollekt till Församlingens fonder.

Första söndagen i fastan. Tema Jesus segrar över frestelserna.
Kollekt till Församlingens fonder.

Gudstjänst med P. Karlsson och M. Piltz