Högmässa

sö 21.3 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

Marie Bebådelsedag Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund för främjande av kyrkosången i Borgå stift. P. Karlsson, P. Hällund

Marie Bebådelsedag
Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund för främjande av kyrkosången i Borgå stift.
P. Karlsson, P. Hällund