Gudstjänst

sö 28.3 kl. 13.00 - 14.00
Skolan på Sottunga

Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen för utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien. P. Karlsson, M. Piltz

Palmsöndagen.
Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen för utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.
P. Karlsson, M. Piltz