Gudstjänst

sö 2.5 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

4:e söndagen efter påsk Kollekt till Domkapitlet i Borgå för utvecklingsarbetet i Etiopien via organisationerna FMS, Slef och såningsmannen för bl.a. kvinnoarbete och matsäkerhetsprojekt. P. Karlsson, P. Hällund.

4:e söndagen efter påsk
Kollekt till Domkapitlet i Borgå för utvecklingsarbetet i Etiopien via organisationerna FMS, Slef och såningsmannen för bl.a. kvinnoarbete och matsäkerhetsprojekt.
P. Karlsson, P. Hällund.