Friluftsgudstjänst

sö 1.8 kl. 13.00 - 14.00
På kyrkbryggan på Kökar vid tjänlig väderlek, annars i kyrkan

10 söndagen efter pingst Kollekt till Luthersk inremission P. Karlsson, P. Hällund Ta med picnickorg.

10 söndagen efter pingst
Kollekt till Luthersk inremission
P. Karlsson, P. Hällund
Ta med picnickorg.