Gudstjänst

sö 1.8 kl. 13.00 - 14.00
Maria Magdalena kyrka, Sottunga

10 söndagen efter Pingst Kollekt till Luthersk inre mission M. Piltz, K, Gwardak

10 söndagen efter Pingst
Kollekt till Luthersk inre mission
M. Piltz, K, Gwardak