Högmässa

sö 1.8 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

10 söndagen efter Pingst Kollekt till Luthersk inre mission M. Piltz, K, Gwardak

10 söndagen efter Pingst
Kollekt till Luthersk inre mission
M. Piltz, K, Gwardak