Gudstjänst

sö 15.8 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

12 söndagen efter pingst Kollekt till domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander. J. Karlström, M. Piltz

12 söndagen efter pingst
Kollekt till domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander.
J. Karlström, M. Piltz