Gudstjänst

sö 15.8 kl. 13.00 - 14.00
Maria Magdalena kyrka, Sottunga

12 söndagen efter pingst Kollekt till domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander. J. Karlström, M. Piltz

12 söndagen efter pingst
Kollekt till domkapitlet i Borgå stift för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander.
J. Karlström, M. Piltz