Gudstjänst

sö 22.8 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

13 söndagen efter pingst Kollekt till De Dövas Mission Lekmannaledd gudstjänst

13 söndagen efter pingst
Kollekt till De Dövas Mission
Lekmannaledd gudstjänst