Gudstjänst

sö 29.8 kl. 13.00 - 14.00
Maria Magdalena kyrka, Sottunga

14 söndagen efter pingst Kollekt till Finska Bibelsällskapet P. Karlsson, B. Amsalem

14 söndagen efter pingst
Kollekt till Finska Bibelsällskapet
P. Karlsson, B. Amsalem