Högmässa

sö 29.8 kl. 10.00 - 11.00
Maria Magdalena kyrka, Föglö

14 söndagen efter pingst Kollekt till Finska Bibelsällskapet P. Karlsson, K. Eriksson

14 söndagen efter pingst
Kollekt till Finska Bibelsällskapet
P. Karlsson, K. Eriksson