Gudstjänst

sö 19.9 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

17 söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv Kollekt till Finlands sjömanskyrka P. Karlsson, P. Hällund

17 söndagen efter pingst.
Tema: Jesus ger liv
Kollekt till Finlands sjömanskyrka
P. Karlsson, P. Hällund