Gudstjänst

sö 17.10 kl. 12.30 - 13.30
St Anna kyrka, Kökar

21:a söndagen efter pingst Tema: Jesu sändebud Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland för ansvarsveckan. P. Karlsson, P. Hällund

21:a söndagen efter pingst
Tema: Jesu sändebud
Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland för ansvarsveckan.
P. Karlsson, P. Hällund

Psalmsångscafé efter gudstjänsten - vi sjunger psalmer ur nya tillägget.