Lekmannaledd Gudstjänst

sö 16.1 kl. 12.30 – 13.30

Kökars församlingshem

Andra söndagen efter trettondagen Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland Lekmannaledd gudstjänst

Andra söndagen efter trettondagen
Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland
Lekmannaledd gudstjänst