Högmässa

sö 23.1 kl. 13.00 – 14.00

Skolan på Sottunga

Tredje söndagen efter trettondagen Kollekt till Lärkkullastiftelsen för lekmannautbildning P. Karlsson, M. Piltz

Tredje söndagen efter trettondagen
Kollekt till Lärkkullastiftelsen för lekmannautbildning
P. Karlsson, M. Piltz