Församlingsbladet

 GUDSTJÄNSTER i MARS

3.3 kl. 10.00  Familjegudstjänst i Föglö kyrka

                      Fastlagssöndagen, M. Piltz, Vår Kör, barnen

                      Lunch till förmån för Gemensamt ansvar

                      Kollekt: Kyrkans utlandshjälps katastroffond

 

3.3 kl. 12.30   Gudstjänst i Kökar församlingshem

                       Fastlagssöndagen, P. Karlsson, K. Högberg

                       Lunch till förmån för Gemensamt ansvar

                     kollekt: Kyrkans utlandshjälps katastroffond

 

10.3 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka

                      1:a sönd i fastan – invocavit

                      P Karlsson, M. Piltz

                      Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

 

10.3 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola

                      1:a sönd i fastan – invocavit

                      P. Karlsson, M. Piltz

                      Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

 

17.3 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem

                     2 sönd 1 fastan - Reminiscere

                     P. Karlsson P.Hällund. Kaffeservering         

                     Kollekt: Föreningen Franciskus på Kökar

 

24.3 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka

                     Marie bebådelsedag- P. Karlsson M. Piltz

                     Kollekt: Finland svenska kyrkosångsförbund

 

24.3 kl. 13.00 Högmässa i Sottung skola

                     Marie bebådelsedag- P. Karlsson M. Piltz

                     Kollekt: Finland svenska kyrkosångsförbund

 

31.3 kl. 12.30  Gudstjänst i Kökar församlingshem

                       4:e sönd i fastan. M. Piltz

                     Kollekt: Förbundet de utvecklingsstördas väl

 

7.4 kl. 10.00  Gudstjänst i Föglö kyrka

                      5:e sönd i Fastan - Judica

                      P. Karlsson, M. Piltz

                     Kollekt: Finska bibelsällskapet

 

7.4 kl. 13.00  Gudstjänst i Sottunga skola

                      5:e sönd i Fastan - Judica

                      P. Karlsson, M. Piltz

                      Kollekt: Finska bibelsällskapet

ÖVRIG VERKSAMHET

       Hembesök:

         Ring kyrkoherde Peter Karlsson på       

         tel. 0457 5243 628 eller Maria Piltz på 0457 344 6264

 

       Klapp och Klang

         6.3 kl.13.30 På Myran Peter Karlsson

         20.3 kl. 13.30 På Myran Peter Karlsson

 

       Söndagsskola i Föglö, församlingssalen

         10.3 kl. 10.00

         24.3 kl.10.00

         Ledare: Pamela och René

 

       Juniorklubb i Föglö, församlingssalen

         12.3 och 26.3 kl. 18.00  

         Ledare: Pamela och René

 

       Bibelsits i Föglö, församlingssalen

         4.3 kl. 18.30

         Ledare: Maria Boström

 

       Vår Kör övar i församlingssalen eller kyrkan

         Varje torsdag kl. 18.30

         Ledare: Maria Piltz

 

       Bön och lovsång

         Onsdagen den 20.3 kl. 17.00

         Ledare: P. Karlsson m.fl.

 

      På Annagården

         6.3 kl. 14.30 Sångstund M. Piltz

         13.3 kl.14.30 Andakt P. Karlsson, M. Piltz

         20.3 kl. 14.30 Sångstund M. Piltz

         27.3 kl.14.30 Andakt P. Karlsson

        

       På Sommarängen

         4.3 kl. 14.00 Andakt P. Karlsson

         18.3 kl. 14.00 Andakt P. Karlsson

         1.4 Kl. 14.00 Andakt P. Karlsson