Dopet är grunden för hela det kristna livet

I Finlands evangelisk-lutherska kyrka döps både barn, ungdomar och vuxna.

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament. I dopet blir barnet medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan. I dopet får människan något som bara Gud kan ge: tro, hopp och kärlek.

När döper man?

Förr i tiden döpte man barnen så tidigt som möjligt på grund av hög barnadödlighet. Numera behöver man inte ha så bråttom, vanligast är att man håller dopet ungefär sex veckor efter barnets födelse.

Hemma eller i kyrkan?

Dopet kan förrättas i en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, i hemmet, hos far- eller morföräldrarna, eller där föräldrarna och prästen kommer överens om att det ska förrättas. Dopet kan också ske i samband med en gudstjänst.

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Oftast väljer man personer som föräldrarna känner väl, nära vänner eller släktingar. Faddrarna behöver tillhöra en församling. De som tillhör Finlands evangelisk-lutherska kyrka skall också vara konfirmerade.

 

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop