Beslutsfattande

Församlingen leds av kyrkofullmäktige som består av församlingens demokratiskt valda förtroendevalda. Valen förrättas vart fjärde år. Församlingens fullmäktige består av 9 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och 6 ledamöter som kyrkofullmäktige väljer.

Varje kyrka har också sitt kapellråd som utses av kyrkofullmäktige.