Delta

Förvaltning

Församlingen leds av kyrkofullmäktige som består av församlingens demokratiskt valda förtroendevalda. Valen förrättas vart fjärde år och nästa inkommande val är i november 2022. Vill du vara med och påverka vad som händer i församlingen? Ställ då upp i valet 2022. Församlingens fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och 6 ledamöter som kyrkofullmäktige väljer.

Varje kyrka har också sitt kapellråd som utses av kyrkofullmäktige.